Wednesday, 18 April 2012

"Semn citadin"


Semn citadin
Afis Semn citadin
Expoziţia de faţă reuneşte pe simeze lucrări de pictură, sculptură si fotografie a unui grup de artişti ieşeni contemporani. Tema în jurul căreia se adună aceştia este reprezentată de interesul şi preocuparea pentru ambientul urban care garniseşte existenţa în cetate. În acest context ei realizează un melanj de trăiri personale şi viziuni cu adevărat intime asupra unor fapte şi locuri comune, dar ale căror posibilităţi expresive rămân numeroase. Aspectele prezentate devin spectaculoase prin profunzimea sondării şi a expunerii acestor perspective care farmecă tocmai prin subiectivitatea lor.  
Oferta expoziţiei este ambiţioasă, fiind propuse spre lectură lucrări de pictură, alături de sculptură de mici dimensiuni si fotoprint. Poezia lor se găseşte întocmai în maniera îndrăzneaţă, francă de interpretare a datelor concrete, recognoscibile din jurul nostru, şi expunerea lor în lucrări care permit plasarea lectorului într’o zonă de contemplare activă. Privitorul ia parte la schimbarea de planuri, de puncte de vedere, în care colţul unui acoperiş spre exemplu oferă punctul de pornire pentru o compoziţie explozivă, în care banalul este reinterpretat până într-acolo încât oferă o privelişte cu totul proaspătă.
Pe de altă parte, dimensiunea ludică oferită spre citire în lucrările de sculptură de pildă vorbesc despre un posibil eveniment catharctic surprins în scena creată de ansamblul celor trei obiecte pe suprafaţa cărora este înscrisă tabla de şah - simbol al efemerului din existenţa noastră, al unui melanj permanent al ritualului cu surpriza.
Deasemenea se pot observa preocupări pentru ambient, pentru spaţiul care formează habitatul uman, populat de tot felul de obiecte ale căror estetică este pusă aici în discuţie. Maniera de abordare variază de la romantismul unor scene boeme de exterior până la expresionismul tranşant al unor secvenţe concrete de existenţă. Exotismul acestora constă în interpretările abstractizante ale unor fapte aparent banale, cu totul şi cu totul fireşti şi aparţinând fără doar şi poate unei zone de interes din aria cotidianului.

Vernisajul va avea loc in data de 23/04/2012, ora 18.00

Expoziţia va fi deschisă în perioada 23/04/2012-2/05/1012
Program de vizitare:
~luni-vineri: 10.00-20.00;
~sambata: 10.00-16.00
Galeria Top Art, Casa Cartii (ultimul etaj)

Artişti Participanţi:
Adrian Crîşmaru, Andrei Morteci, Claudia Costea, Elena Gheorghita, Diana Neagu, Maria Gheorghita,
Rodica Grosu.

Prezinta: Elena Şoltuz, Asist.univ. drd.Universitatea de Arte George Enescu, Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design


No comments:

Post a Comment